Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
ПРО ІНСТИТУТ

Інститут загальної енергетики НАН України засновано відповідно до Постанови Президії Національної академії наук України № 83 від 26 лютого 1997 року. Інститут входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Головним завданням Інституту є якісне та оперативне вирішення ключових проблем розвитку і функціонування національної енергетики в умовах інтеграції України до світового енергетичного ринку і підвищення енергетичної та економічної безпеки.

 

     Дослідження, що виконуються Інститутом, визначені постановою Президії НАН України. Вони відповідають національним інтересам України, підвищенню її енергетичної та економічної безпеки, якісному та оперативному вирішенню ключових проблем функціонування і сталого розвитку національної енергетики в умовах перехідної економіки, інтеграції України до світового енергетичного ринку та ряду інших важливих проблем державного значення.

 

     З 1997 року Інститутом керує відомий вчений в галузі енергетики академік НАН України, доктор технічних наук, професор КУЛИК Михайло Миколайович. Під його науковим керівництвом створена наукова школа з розробки теоретичних основ математичних моделей і програмного забезпечення для аналізу та оптимізації напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу та підвищення енергетичної ефективності в економіці та соціальній сфері країни. Кулик Михайло Миколайович працює в Національній академії наук України з 1966 р. Кандидатську дисертацію захистив у 1969 р., докторську - в 1979 р. Звання професора йому присвоєно в 1986 р. У 1995 р. обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 2000 р. - академіком НАН України. Кулик М.М. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.), лауреатом премії ім.С.О.Лебедєва Національної академії наук України (1994 р.) і премії ім.В.М.Хрущова Національної академії наук України (2002 р.). 26 листопада 2003 р. йому присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки".

 

     Відповідно до визначених напрямів Інститутом загальної енергетики НАН України виконуються фундаментальні наукові дослідження з розробки і вдосконалення методів і засобів дослідження довгострокового розвитку паливно-енергетичного комплексу України; розробки наукових основ визначення показників енергетичної ефективності і рівнів енергоспоживання з урахуванням міжгалузевих і галузевих структурних зрушень; економічних досліджень та прогнозування розвитку вугільної промисловості; розробки методів і засобів енергоекономічного аналізу та оптимізації структури і режимів управління виробництвом, транспортуванням та споживанням електричної та теплової енергії; розробки методології та математичних моделей економічного регулювання та формування системи тарифів на електричну енергію на стадіях її виробництва та транспортування; розробки методів прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці, оптимізації обсягів використання енергоефективних технологій у розвитку паливно-енергетичного комплексу.

     Прикладні дослідження спрямовані на вирішення проблем ефективного функціонування енергетичної галузі, а саме: вдосконалення і розробку математичних, інформаційних і програмних засобів для прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетичних, теплопостачальних і газотранспортних систем з урахуванням їх поточного технічного стану; проведення розрахунків і порівняльних оцінок показників енергоємності та повної енергоємності промислової продукції; дослідження та розробку методичних і програмних засобів формування виробничих характеристик вугільних підприємств за видатковими показниками; створення науково-технічних основ комплексної стандартизації у сфері енергетики України; моделювання електроенергетичного комплексу України; розробка та модернізація методів і засобів розрахунку технологічних витрат електроенергії в розподільних мережах енергосистем; розробка методів підвищення енергоефективності теплових процесів у гетерогенних середовищах для енергетики та промисловості.

 

     В Інституті функціонує секція «Наукові основи прогнозування розвитку енергетики» Наукової ради НАН України «Наукові основи електроенергетики».

 

      Інститут видає фаховий науковий збірник "Проблеми загальної енергетики".