Image

ДIЯЛЬНIСТЬ IНСТИТУТУ

Інститут входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України. Головним завданням Інституту є якісне та оперативне вирішення ключових проблем розвитку і функціонування національної енергетики в умовах інтеграції України до світового енергетичного ринку і підвищення енергетичної та економічної безпеки.

Основні напрями наукових досліджень Інституту, визначені постановою Президії НАН України від 26 лютого 1997 року № 83 «Про розвиток досліджень проблем загальної енергетики в НАН України», відповідають національним інтересам України, сприяють підвищенню її енергетичної та економічної безпеки, якісному та оперативному вирішенню ключових проблем функціонування та сталого розвитку національної енергетики в умовах перехідної економіки, інтеграції України до світових енергетичних ринків та ряду інших важливих проблем державного значення.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукові дослідження в Інституті виконуються за напрямами, визначеними Постановою Президії НАН України №83 від 26.02.1997 р. “Про розвиток досліджень проблем загальної енергетики в НАН України”

Прогнозування

Наукові основи прогнозування розвитку енергетики та енергоспоживання, системний аналіз та оптимізація структури енергокомплексу, галузевих і регіональних систем енергетики та паливно-енергетичних балансів, створення інформаційних та програмних засобів прогнозування.

Дослідження

Дослідження проблем структурного розвитку енергетики України, ключових напрямів розвитку її паливно-енергетичного комплексу з урахуванням екологічних вимог, формування паливно-енергетичних балансів і оптимізації обсягів імпорту-експорту паливно-енергетичних ресурсів.

Системний аналіз

Системний аналіз та прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці, дослідження основних напрямів підвищення енергоефективності та енергозбереження, прогнозування та реалізація потенціалу енергозбереження.

Управління

Наукові основи управління енергетикою в нових економічних умовах, формування нормативно-правової бази та економічного середовища для функціонування і розвитку енергетики.

Пропозиції Інституту загальної енергетики НАН України
щодо відкриття з 2022 року нових наукових робіт за відомчою тематикою

ДИРЕКЦІЯ

Кулик Михайло Миколайович
Кулик Михайло МиколайовичДиректорKulik@nas.gov.ua
тел. +38044 294-67-40
Шульженко Сергій Валентинович
Шульженко Сергій ВалентиновичЗаступник директора з наукової роботиShulzhenko_SV@nas.gov.ua
тел. +38044 294-67-05
Лещенко Ірина Чеславівна
Лещенко Ірина ЧеславівнаУчений секретарLeshchenko@nas.gov.ua
тел. +38044 294-67-03

КОНТАКТИ

03150, м.Київ, вул. Антоновича, буд.172
Iнститут загальної енергетики НАН України

phone +38(044) 220-16-70

fax +38(044) 220-16-71

facebook facebook.com/ienergy.kiev.ua

email info@ienergy.kiev.ua

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search