Спеціалізована вчена рада


з присудження наукового ступеня доктора наук
Д 26.223.01

Профіль ради:

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»

Голова ради

БАБАК Віталій Павлович, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, професор

Заступник голови

Кулик Михайло Миколайович, академік НАН України, д-р техн. наук, професор

Заступник голови

КОВТУН Світлана Іванівна, д-р техн. наук, старший дослідник

Вчений секретар

ДЕКУША Олег Леонідович, кан. техн. наук, старший дослідник

Склад спеціалізованої вченої ради

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

з присудження наукового ступеня доктора наук
Д 26.223.01

Профіль ради:

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»


Голова ради:

1. Бабак Віталій Павлович, д.т.н., професор, в.о. директора, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

Заступники голови:

2. Кулик Михайло Михайлович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.01.

3. Ковтун Світлана Іванівна, д.т.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

Вчений секретар:

4. Декуша Олег Леонідович, к.т.н., старший дослідник, старший науковий співробітник відділу, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

Члени ради:

5. Блінов Ігор Вікторович, д.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут електродинаміки НАН України, спеціальність 05.14.01.

6. Бурау Надія Іванівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інстит імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.11.13.

7. Нікітін Євген Євгенович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.01.

8. Давиденко Людмила Валеріївна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.14.01.

9. Куц Юрій Васильович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

10. Дубовський Сергій Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.01.

11. Себко Вадим Вадимович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.11.13.

12. Фіалко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.01.

13. Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

ЗАПОРОЖЕЦЬ АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

19 жовтня 2022 року о 14-00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.223.01
Інституту загальної енергетики НАН України
відбудеться захист дисертації
кандидата технічних наук, старшого дослідника
Запорожця Артура Олександровича
«Науково-практичні засади створення засобів та методів контролю забруднення повітря об’єктами енергетики»,
що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
зі спеціальності 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Повідомлення про захист дисертації Запорожця А.О. розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/09/05/Povidoml.pro.zakh.dysert.dok.nauk-05.09.2022.pdf.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.223.01 відбудеться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172, конференц-зал.

Автореферат: завантажити (Розміщено 16.09.2022 р.)

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search