Новини

10th IFAC triennial conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, MIM 2022 

Фахівцями Інституту загальної енергетики НАН України спільно з фахівцями Інституту електродинаміки НАН України, Інституту відновлюваної енергетики НАН України та Національного технічного університету України ім. Сікорського підготовлено, а д-ром техн. наук В.М. Зваричем зроблено наукову доповідь в on-line режимі на 10-й IFAC конференції з моделювання, управління та контролю виробництва (10th IFAC triennial conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, MIM 2022), яка проводилась 21–24 червня в м. Нант, Франція. Це найбільша конференція, що організовувала Міжнародна федерація з автоматичного управління (IFAC) в 2022 році. На конференції було заслухано 545 доповідей фахівців з 71 країни світу. При підготовці конференції було задіяно 837 рецензентів (включаючи д-ра техн. наук В.М. Зварича). Матеріали конференції будуть опубліковані в відкритому доступі видавництвом Elsevier.

22.09.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про створення відділу науково-організаційної роботи в Інституті загальної енергетики НАН України. Доповідач: в.о. директора чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

2. Про розгляд Методики оцінювання результатів діяльності відділу Інституту загальної енергетики НАН України. Доповідач: т.в.о. ученого секретаря вченої ради д-р техн. наук Ковтун С.І.

3. Різне.

08.09.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про розгляд рукопису монографії Бабака В.П., Куца Ю.В., Мисловича М.В., Фриза М.Є., Щербака Л.М. «Об’єктно-орієнтовна ідентифікація стохастичних шумових сигналів» для формування пропозицій Інституту до видавничого проекту «Наукова книга» на 2023 рік.
Доповідач: т.в.о. ученого секретаря вченої ради д-р техн. наук Ковтун С.І.

2. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення 0,5 вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу прогнозування розвитку атомної та відновлюваної енергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.

3. Про присвоєння канд. техн. наук Макарову Віталію Михайловичу вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 14 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Макаров В.М.

4. Про присвоєння канд. техн. наук Богачеву Ігорю Володимировичу вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Богачев І.В.

5. Про атестацію наукової роботи «Розроблення моделей, методу та методики визначення стану промислових конструкцій за даними системи їх моніторингу з прогнозуванням залишкового ресурсу» етап 4 «Моделювання процесу діагностування промислових конструкцій, а також розроблення методики діагностування будівельних конструкцій та їх систем» стипендіата Президента України, молодого вченого канд. техн. наук Хайдурова В.В.
Доповідач: канд.техн.наук Хайдуров В.В.

6. Про атестацію наукової роботи «Розроблення стаціонарного апаратно-програмного комплексу очищення поверхонь панелей сонячних електростанцій» етап 1 «Розроблення стаціонарного апаратно-програмного комплексу очищення поверхонь панелей сонячних електростанцій» стипендіатки НАН України, молодої вченої д-рки філософії Свердлової А.Д.
Доповідач: д-рка філософії Свердлова А.Д.

7. Про висунення кандидатур для участі у конкурсі на здобуття стипендії Президента України для молодих вчених (2 стипендії).
Доповідачі: т.в.о. ученого секретаря вченої ради д-р техн. наук Ковтун С.І.,
канд.техн.наук Тесленко О.І.

8. Про затвердження реєстру розповсюдження Інститутом загальної енергетики НАН України книги Бабака В.П., Ковтун С.І., Декуші Л.В. «Metrology of heat flux measurements».
Доповідач: т.в.о. ученого секретаря Інституту д-р техн.наук Ковтун С.І.

9. Різне.

Указ Президента України №571/2022 від 12 серпня 2022 року «Про відзначення державними нагородами України»

З нагоди Міжнародного дня молоді Указом Президента України №571/2022 від 12 серпня 2022 року «Про відзначення державними нагородами України» за значні наукові досягнення нагороджено медаллю «За працю і звитягу» молодого вченого кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Інституту загальної енергетики Національної академії наук України ЗАПОРОЖЦЯ Артура Олександровича.


Вітаємо Артура Олександровича!

Указ Президента України від 12 серпня 2022 року №571/2022 "Про відзначення державними нагородами України"

babak 2687 jpg 

Інтерв’ю директора Інституту загальної енергетики НАН України члена-кореспондента НАН України Віталія Бабака програмі «Про науку. Компетентно»

Спеціально для YouTube-каналу Національної академії наук України

 
  Колективом науковців Інституту загальної енергетики НАН України під керівництвом члена-кореспондента НАН України Віталія Бабака з 2014 року розроблено, виготовлено та передано для потреб ЗСУ близько 100 екземплярів опалювально-варильних печей тривалого горіння, які призначено для обігріву різних типів приміщень з можливістю одночасного приготування їжі. На дану розробку отримано патент України №119301 «Опалювально-варильна піч тривалого горіння», авторами якого є Запорожець А.О., Демченко В.Г., Бабак В.П., Назаренко О.О., Жовнорук Є.Г. У 2022 році на базі Інституту проведено випробування модернізованої печі, в результаті яких встановлено працездатність та можливість її дрібносерійного виробництва.

07.07.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про вибори т.в.о. ученого секретаря вченої ради Інституту загальної енергетики НАН України
Доповідач: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.

2. Про зарахування до докторантури Інституту за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» старшого наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики канд. техн. наук, ст. досл. Декуши О.Л.
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.

3. Про присвоєння канд. техн. наук Хайдурову В.В. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Хайдуров В.В.

4. Про присвоєння канд. техн. наук Згуровцю О.В. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Згуровець О.В.

5. Про присвоєння канд. техн. наук Білан Т.Р. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Білан Т.Р.

6. Про розгляд Програми вступного іспиту до аспірантури Інституту за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідач: д-р техн. наук Ковтун С.І.

7. Про внесення змін до складу редакційної колегії наукового журналу «Системні дослідження в енергетиці» та назви журналу англійською мовою.
Доповідач: головний редактор наукового журналу чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

8. Різне.

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search