Оголошення

9.05.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні, яке проходило в залі Інституту, розглянуто такі питання:

1. Про розгляд звіту про роботу відділу оптимізації структури паливно-енергетичного комплексу у 2018–2021 роках.
Доповідач: зав. відділу канд. техн. наук Нечаєва Т.П.

2. Про розгляд звіту про роботу відділу прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетики у 2018–2021 роках.
Доповідач: голов. наук. співроб. академік НАН України Кулик М.М.

3. Про розгляд звіту про роботу відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики у 2018–2021 роках.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

4. Про присвоєння канд. техн. наук Станиціній В.В. вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 144 Теплоенергетика.
Доповідачі: канд. техн. наук Станиціна В.В.,
учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

5. Про відкриття в Інституті загально енергетики НАН України аспірантури за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

6.1. Про відкриття в Інституті загально енергетики НАН України докторантури за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.
6.2. Про відкриття в Інституті загально енергетики НАН України спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

7. Про налагодження співпраці з Українською секцією Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Ukraine Section).
Доповідач: канд. техн. наук Запорожець А.О.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search