Оголошення

23 червня 2022 року об 11.00 годині 
відбудеться науковий семінар
Інституту загальної енергетики НАН України
з таким порядком денним:

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу моніторингу та діагностики об’єктів енергетики Запорожця Артура Олександровича на тему «Науково-практичні засади створення засобів контролю забруднення повітря в околі об’єктів енергетики» за матеріалами дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.11.13 Прилади та методи контролю та визначення складу речовин.

Науковий консультант Бабак Віталій Павлович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, в.о. директора (Інститут загальної енергетики НАН України).

Учений секретар Інституту  канд. техн. наук Ірина ЛЕЩЕНКО

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search