Оголошення

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 р. № 530
в Інституті загальної енергетики
утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.223.01.
Профіль ради:
05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»,
05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search