Оголошення

В Інституті загальної енергетики НАН України відбувся фаховий науковий семінар Інституту для апробації докторської дисертації «Науково-практичні засади створення засобів та методів контролю забруднення повітря об’єктами енергетики» за спеціальністю 05.11.13 – Прилади та методи контролю та визначення складу речовин, яку підготував Артур Олександрович Запорожець.


Семінар Інституту був проведений з дотриманням вимог нормативних документів, які регулюють процес підготовки до захисту докторських дисертацій, зокрема:
– «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261;
– «Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197;
– Наказу МОН від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

фаховий науковий семінар 23.06.2022 фаховий науковий семінар 23.06.2022
©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search