Оголошення

07.07.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про вибори т.в.о. ученого секретаря вченої ради Інституту загальної енергетики НАН України
Доповідач: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.

2. Про зарахування до докторантури Інституту за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» старшого наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики канд. техн. наук, ст. досл. Декуши О.Л.
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.

3. Про присвоєння канд. техн. наук Хайдурову В.В. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Хайдуров В.В.

4. Про присвоєння канд. техн. наук Згуровцю О.В. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Згуровець О.В.

5. Про присвоєння канд. техн. наук Білан Т.Р. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Білан Т.Р.

6. Про розгляд Програми вступного іспиту до аспірантури Інституту за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідач: д-р техн. наук Ковтун С.І.

7. Про внесення змін до складу редакційної колегії наукового журналу «Системні дослідження в енергетиці» та назви журналу англійською мовою.
Доповідач: головний редактор наукового журналу чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

8. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search