Оголошення

06.10.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про присвоєння канд. техн. наук Нечаєвій Т.П. вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В., канд. техн. наук Нечаєва Т.П.

2. Про висунення роботи «Методи і засоби підвищення ефективності та безпеки функціонування теплоенергетичного обладнання» колективу молодих вчених у складі канд. техн. наук, ст. досл. Запорожця А.О., канд. техн. наук, ст. досл. Хайдурова В.В., д-рки філос. Свердлової А.Д. на здобуття премії НАН України для молодих учених у 2022 році.
Доповідач: т.в.о. ученого секретаря вченої ради д-р техн. наук Ковтун С.І.

3. Про зміни в структурі Інституту та реорганізацію наукових відділів. Доповідач: в.о. директора чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

4. Про проведення загальних зборів трудового колективу Інституту. Доповідач: в.о. директора чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

5. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search