Оголошення

03.11.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про присвоєння канд. техн. наук Харченку С.Д. вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».
Доповідачі: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч., канд. техн. наук Харченко С.Д.

2. Про розгляд та обговорення пропозицій щодо відкриття з 2023 року нової наукової роботи за напрямом використання бюджетних коштів «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень».
Доповідач: академік НАН України Кулик М.М.

3. Про організацію розгляду наукових робіт, що виконувались у 2022 році в Інституті загальної енергетики НАН України.
Доповідач: заступник директора Інституту з наукової роботи канд. техн. наук Шульженко С.В.

4.1. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.

4.2. Про розгляд та затвердження до видання рукопису монографії Ковалка O.М., Ковалко Н.М., Євтухової Т.О., Новосельцева О.В. «Комунальна теплоенергетика: енергоефективність, структура управління, енергосервісні послуги».
Доповідач: чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.

4.3. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search