Оголошення

29.11.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді: 

1. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках прикладної наукової роботи відомчої тематики «Прогнозування структури та обсягів енергозабезпечення країни в умовах зростання частки відновлюваних джерел енергії в її енергетичному балансі». Шифр: Енергозабезпечення-2.
Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Каплін М.І.
Рецензент: канд. техн. наук Маляренко О.Є.


2. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках прикладної наукової роботи відомчої тематики «Визначення перспективних технологій відновлюваних джерел енергії та економічно доцільних обсягів їх впровадження в енергосистемах України». Шифр: ВДЕ.
Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.
Рецензент: канд. техн. наук Згуровець О.В.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search