Оголошення

01.12.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді:

1. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Розвиток моделей та засобів управління об’єднаними енергосистемами за участі потужних вітрових і сонячних електростанцій в нормальних та аварійних режимах». Шифр: Управління.

Доповідач: науковий керівник академік НАН України Кулик М.М.

2. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Удосконалення ієрархічної системи математичних та програмно-інформаційних засобів для дослідження напрямів розвитку об’єднаних енергосистем в умовах переходу до низьковуглецевої економіки». Шифр: Енергосистеми-2.

Доповідачі: науковий керівник канд. техн. наук Нечаєва Т.П.,

відповідальний виконавець канд. техн. наук Запорожець А.О.

3. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Розвиток системи математичних моделей довгострокового прогнозування споживання основних видів паливно-енергетичних ресурсів в економіці країни з урахуванням діючих екологічних обмежень». Шифр: Споживання.

Доповідач: відповідальний виконавець канд. техн. наук Майстренко Н.Ю.

4. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Удосконалення системи математичних моделей трансформації вугільної промисловості в умовах низьковуглецевого розвитку економіки країни». Шифр: Трансформація.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Макаров В.М.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search