Оголошення

30.11.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді:

1. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 прикладного наукового проєкту «Розвиток математичних моделей та засобів інформатики визначення перспективної структури та обсягів розвитку традиційної і відновлюваної електроенергетики за умов її декарбонізації та впровадження принципів кліматичної нейтральності в Україні» (Шифр: Енергоперехід), який виконується в рамках програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (КПКВ 6541230).

Доповідачі: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.,

відповідальний виконавець канд. техн. наук Запорожець А.О.

Рецензент: чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.

2. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 прикладної наукової роботи «Напрями декарбонізації електроенергетики та енергоємних галузей промисловості України відповідно до вимог вітчизняної екологічної політики та міжнародних зобов’язань». Шифр: Декарбонізація-2.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Станиціна В.В.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search