Оголошення

22 грудня 2022 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.

2. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу прогнозування енергетичної ефективності та перспективних паливно-енергетичних балансів.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.

3. Про розгляд проміжних звітів про виконання у 2022 році наукових роботи відомчої тематики НАН України
Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

4. Про затвердження теми дисертації, індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 1-го року навчання за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Созонову Станіславу Вікторовичу.
Доповідач: науковий керівник д-р техн. наук Ковтун С.І.

5. Про зміну наукового керівника та затвердження індивідуального плану наукової роботи аспіранта 3-го року навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Підручній Анні Олександрівни.
Доповідачі: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч., канд. техн. наук Станиціна В.В.

6. Про розгляд Звіту про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.223.01 в Інституті загальної енергетики НАН України у 2022 році.
Доповідач: вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.223.01 канд. техн. наук Декуша О.Л.

7. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search