Оголошення

26 січня 2023 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про розгляд кандидатури д-ра техн. наук Запорожця А.О. для призначення на посаду заступника директора з науково-організаційної роботи Інституту загальної енергетики НАН України.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

2. Звіт відділу трансформації структури паливно-енергетичного комплексу згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.
Доповідач: зав. відділу № 2 чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.
Рецензент: провід. наук. співроб. відділу №3 канд. техн. наук Маляренко О.Є.

3. Звіт відділу прогнозування енергетичної ефективності та перспективних паливно-енергетичних балансів згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.
Доповідач: зав. відділу № 3 канд. техн. наук Станиціна В.В.
Рецензент: провід. наук. співроб. відділу №2 канд. техн. наук Тесленко О.І.

4. Про розгляд Тематичного плану наукових досліджень Інституту загальної енергетики НАН України та робочих планів з виконання наукових робіт Інституту на 2023 рік.
Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

5. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search