Оголошення

09 лютого 2023 року відбулося засідання вченої ради Інституту.

На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про присвоєння канд. техн. наук Капліну Миколі Ігоровичу вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Доповідачі: учений секретар вченої ради канд. техн наук Лещенко І.Ч., канд. техн. наук Каплін М.І.

2. Звіт відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.

Доповідач: зав. відділу № 4 д-р техн.наук Ковтун С.І.

Рецензент: провід. наук.співроб. відділу №1 канд. техн. наук Нечаєва Т.П.

3. Звіт відділу прогнозування розвитку електроенергетичного комплексу згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.

Доповідач: зав. відділу № 1 чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

Рецензент: зав. відділу № 4 д-р техн.наук Ковтун С.І.

4. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача Буратинського Ігоря Михайловича з метою присудження йому ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Доповідач: учений секретар вченої ради канд. техн наук Лещенко І.Ч.

5. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача Горського Віталія Вікторовича з метою присудження йому ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Доповідач: учений секретар вченої ради канд. техн наук Лещенко І.Ч.

6. Про розгляд планів підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями Інституту загальної енергетики НАН України на 2023 рік.

Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн наук Лещенко І.Ч.

7. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search