Оголошення

26 січня 2023 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про розгляд кандидатури д-ра техн. наук Запорожця А.О. для призначення на посаду заступника директора з науково-організаційної роботи Інституту загальної енергетики НАН України.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

2. Звіт відділу трансформації структури паливно-енергетичного комплексу згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.
Доповідач: зав. відділу № 2 чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.
Рецензент: провід. наук. співроб. відділу №3 канд. техн. наук Маляренко О.Є.

3. Звіт відділу прогнозування енергетичної ефективності та перспективних паливно-енергетичних балансів згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.
Доповідач: зав. відділу № 3 канд. техн. наук Станиціна В.В.
Рецензент: провід. наук. співроб. відділу №2 канд. техн. наук Тесленко О.І.

4. Про розгляд Тематичного плану наукових досліджень Інституту загальної енергетики НАН України та робочих планів з виконання наукових робіт Інституту на 2023 рік.
Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

5. Різне.

Інститут передав Голосіївському районному у місті Києві територіальному центру комплектування та соціальної підтримки вантажопасажирський транспортний засіб ГАЗ 32213, який було передано Національному військово-медичному клінічному центру «Головний військово-клінічний госпіталь».


За патріотизм, високу громадську позицію, активну участь у благодійній допомозі військовому госпіталю в інтересах поліпшення лікувального процесу військовослужбовців – захисників України під час російсько-української війни Подякою Командувача Медичних сил Збройних сил України нагороджено в.о. директора Інституту загальної енергетики НАН України Бабака Віталія Павловича, Подякою начальника військово-медичного клінічного центру «Головний військово-клінічний госпіталь» нагороджено заступника директора з загальних питань Інституту Діденка Ігоря Вікторовича і завідувача відділу науково-організаційної роботи Інституту Соколовську Наталію Іванівну, Грамотою нагороджено співробітника Інституту Пилипенка Василя Павловича.

Подяка від начальника військово-медичного клінічного центру «Головний військово-клінічний госпіталь» Подяка від начальника військово-медичного клінічного центру «Головний військово-клінічний госпіталь» Подяка від начальника військово-медичного клінічного центру «Головний військово-клінічний госпіталь» Подяка від начальника військово-медичного клінічного центру «Головний військово-клінічний госпіталь»

09 січня 2023 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про розгляд Звіту про діяльність Інституту загальної енергетики НАН України у 2022 році.

Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

2. Різне.

28 грудня 2022 року в Навчально-науковому інституті енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) відбулась ділова зустріч його співробітників та науковців з Інституту загальної енергетики НАН України.

Ділова зустріч співробітників НУБіП та науковців з Інституту загальної енергетики НАН України Ділова зустріч співробітників НУБіП та науковців з Інституту загальної енергетики НАН України

 

Науковці Інституту ознайомились з навчальними лабораторіями та обговорили шляхи можливої подальшої співпраці.

Постановою Верховної Ради України від 13 грудня 2022 року № 2833-IX присуджено Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік.

Щиро вітаємо старшого наукового співробітника нашого Інституту доктора технічних наук Артура Олександровича Запорожця з присудженням Премії Верховної Ради України молодим ученим за роботу «Розвиток методів і засобів моніторингу технічного стану об’єктів теплоенергетики та їх впливу на забруднення атмосферного повітря». Бажаємо Артуру Олександровичу міцного здоров’я, мирного неба, творчої наснаги і подальших професійних успіхів в ім’я науки та на благо України!

Інформація на порталі Верховної Ради України

22 грудня 2022 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.

2. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу прогнозування енергетичної ефективності та перспективних паливно-енергетичних балансів.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.

3. Про розгляд проміжних звітів про виконання у 2022 році наукових роботи відомчої тематики НАН України
Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

4. Про затвердження теми дисертації, індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 1-го року навчання за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Созонову Станіславу Вікторовичу.
Доповідач: науковий керівник д-р техн. наук Ковтун С.І.

5. Про зміну наукового керівника та затвердження індивідуального плану наукової роботи аспіранта 3-го року навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Підручній Анні Олександрівни.
Доповідачі: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч., канд. техн. наук Станиціна В.В.

6. Про розгляд Звіту про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.223.01 в Інституті загальної енергетики НАН України у 2022 році.
Доповідач: вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.223.01 канд. техн. наук Декуша О.Л.

7. Різне.

07 грудня 2022 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Доповідь «Стала регіональна енергетика на основі інтелектуальних технологій протидії зміни клімату».

Доповідач: директор Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП, д-р техн. наук, проф. Каплун В.В.

 

2. Про прийняття та оцінку остаточного звіту про виконання наукового проєкту «Розвиток математичних моделей та засобів інформатики визначення перспективної структури та обсягів розвитку традиційної і відновлюваної електроенергетики за умов її декарбонізації та впровадження принципів кліматичної нейтральності в Україні», який виконується в рамках програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (КПКВ 6541230) і завершується у 2022 році.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.

 

3. Про прийняття та оцінку остаточних звітів про виконання наукових робіт відомчої тематики НАН України, які завершуються у 2022 році:

3.1. Фундаментальна наукова робота «Розвиток математичних та програмно-інформаційних засобів для прогнозування перспективної структури ядерної енергетики в умовах зростання екологічних вимог та ролі відновлюваних джерел енергії» (Шифр: Перспектива-2).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: канд. техн. наук Тесленко О.І.

3.2. Прикладна наукова робота «Прогнозування структури та обсягів енергозабезпечення країни в умовах зростання частки відновлюваних джерел енергії в її енергетичному балансі» (Шифр: Енергозабезпечення-2).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Каплін М.І.

Рецензент: канд. техн. наук Маляренко О.Є.

3.3. Прикладна наукова робота «Визначення напрямів і обсягів застосування теплонасосних станцій в системах централізованого теплопостачання з використанням місцевих джерел низькопотенційної теплоти» (Шифр: Теплота).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Дерій В.О.

Рецензент: канд. техн. наук Станиціна В.В.

3.4. Прикладна наукова робота «Визначення перспективних технологій відновлюваних джерел енергії та економічно доцільних обсягів їх впровадження в енергосистемах України» (Шифр: ВДЕ).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: канд. техн. наук Згуровець О.В.

 

4.  Про розгляд основних наукових завдань наукових відділів Інституту.

Доповідач: заступник директора з наукової роботи канд. техн. наук Шульженко С.В.

 

5. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search