Новини

01.12.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді:

1. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Розвиток моделей та засобів управління об’єднаними енергосистемами за участі потужних вітрових і сонячних електростанцій в нормальних та аварійних режимах». Шифр: Управління.

Доповідач: науковий керівник академік НАН України Кулик М.М.

2. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Удосконалення ієрархічної системи математичних та програмно-інформаційних засобів для дослідження напрямів розвитку об’єднаних енергосистем в умовах переходу до низьковуглецевої економіки». Шифр: Енергосистеми-2.

Доповідачі: науковий керівник канд. техн. наук Нечаєва Т.П.,

відповідальний виконавець канд. техн. наук Запорожець А.О.

3. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Розвиток системи математичних моделей довгострокового прогнозування споживання основних видів паливно-енергетичних ресурсів в економіці країни з урахуванням діючих екологічних обмежень». Шифр: Споживання.

Доповідач: відповідальний виконавець канд. техн. наук Майстренко Н.Ю.

4. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Удосконалення системи математичних моделей трансформації вугільної промисловості в умовах низьковуглецевого розвитку економіки країни». Шифр: Трансформація.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Макаров В.М.

30.11.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді:

1. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 прикладного наукового проєкту «Розвиток математичних моделей та засобів інформатики визначення перспективної структури та обсягів розвитку традиційної і відновлюваної електроенергетики за умов її декарбонізації та впровадження принципів кліматичної нейтральності в Україні» (Шифр: Енергоперехід), який виконується в рамках програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (КПКВ 6541230).

Доповідачі: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.,

відповідальний виконавець канд. техн. наук Запорожець А.О.

Рецензент: чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.

2. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 прикладної наукової роботи «Напрями декарбонізації електроенергетики та енергоємних галузей промисловості України відповідно до вимог вітчизняної екологічної політики та міжнародних зобов’язань». Шифр: Декарбонізація-2.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Станиціна В.В.

29.11.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді: 

1. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках прикладної наукової роботи відомчої тематики «Прогнозування структури та обсягів енергозабезпечення країни в умовах зростання частки відновлюваних джерел енергії в її енергетичному балансі». Шифр: Енергозабезпечення-2.
Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Каплін М.І.
Рецензент: канд. техн. наук Маляренко О.Є.


2. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках прикладної наукової роботи відомчої тематики «Визначення перспективних технологій відновлюваних джерел енергії та економічно доцільних обсягів їх впровадження в енергосистемах України». Шифр: ВДЕ.
Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.
Рецензент: канд. техн. наук Згуровець О.В.

28.11.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді: 

1. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках фундаментальної наукової роботи відомчої тематики «Розвиток математичних та програмно-інформаційних засобів для прогнозування перспективної структури ядерної енергетики в умовах зростання екологічних вимог та ролі відновлюваних джерел енергії». Шифр: Перспектива-2.

Доповідач: відповідальний виконавець канд. техн. наук Нечаєва Т.П.
Рецензент: канд. техн. наук Тесленко О.І.

2. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках прикладної наукової роботи відомчої тематики «Визначення напрямів і обсягів застосування теплонасосних станцій в системах централізованого теплопостачання з використанням місцевих джерел низькопотенційної теплоти». Шифр: Теплота.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Дерій В.О.
Рецензент: канд. техн. наук Станиціна В.В.

25 листопада 2022 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП) на діловій зустрічі науковців-енергетиків і керівників провідних енергетичних компаній України було підписано угоду про заснування освітньо-наукового Кластеру цифрової енергетики.


Метою створення Кластеру є забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку шляхом об’єднання виробничого, наукового та освітнього потенціалу, ресурсів для відбудови енергетичних об’єктів у повоєнний період та впровадження нових інноваційних цифрових технологій для забезпечення курсу на подальшу декарбонізацію економіки.


Свої підписи під документом поставили ректор НУБіП Станіслав Ніколаєнко, який, власне, і вступив ініціатором створення такого кластеру), в.о. директора Інституту загальної енергетики НАН України Віталій Бабак, за дорученням генерального директора ТОВ «ДТЕК Мережі» Олександра Фоменка – керуючий служби цієї компанії Ігор Вовк, голова правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук, директори ТОВ «482 solutions Роман Кравченко, «Kampov Technology» Юрій Кампов, «Атмосфера» Олексій Бадика, «Таврида-електрик Україна» Андрій Грибенко, «Електротехнічна компанія E-НЕКСТ-Україна» Сергій Кузовкін. Правовий супровід проєкту забезпечує керуючий адвокатським об’єднанням «Трохимець, Ярошенко та партнери» Олександр Трохимчук. Кожен з підписантів висловив своє бачення предмета розмови.

НУБіП підписано угоду про заснування освітньо-наукового Кластеру цифрової енергетики НУБіП підписано угоду про заснування освітньо-наукового Кластеру цифрової енергетики


Створення Кластеру сприятиме налагодженню партнерських відносин між владою, бізнесом, проєктними, науковими та освітніми установами для формування сталого розвитку енергетики нашої країни.

16 листопада 2022 року під час засідання Президії НАН України молодим вченим Академії було вручено державні нагороди України, присуджені Указом Президента України №571/2022 з нагоди Дня молоді. 

Молодих українців було відзначено за значні заслуги у зміцненні Української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави.

news 2022 11 21 01

Нагороди вручив Президент НАН України академік Анатолій Загородній.

Зокрема, медаль «За працю і звитягу» отримав старший науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України кандидат технічних наук Артур Запорожець.

news 2022 11 21 02

Інформація на порталі НАН України

 

18.11.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про зміну наукового керівника, затвердження теми дисертації, індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 1-го року навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Толстова Дмитра Вадимовича.
Доповідачі: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч., канд. техн. наук Білан Т.Р.


2. Про затвердження індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 2-го року навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Сударикова Олександра Анатолійовича.
Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Маляренко О.Є.


3. Про затвердження індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 2-го року навчання за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Романенка Владислава Володимировича.
Доповідач: науковий керівник д-р техн. наук Ковтун С.І.


4. Про розгляд «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту загальної енергетики НАН України».
Доповідач: заступник директора з наукової роботи канд. техн. наук Шульженко С.В.


5. Про внесення змін до положень, які регламентують організацію та проведення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті загальної енергетики НАН України, визначають основні засади академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності колективу Інституту.
Доповідач: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч.


6. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search