НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукові дослідження в Інституті виконуються за напрямами, визначеними Постановою Президії НАН України №83 від 26.02.1997 р. “Про розвиток досліджень проблем загальної енергетики в НАН України”

Прогнозування

Наукові основи прогнозування розвитку енергетики та енергоспоживання, системний аналіз та оптимізація структури енергокомплексу, галузевих і регіональних систем енергетики та паливно-енергетичних балансів, створення інформаційних та програмних засобів прогнозування.

Дослідження

Дослідження проблем структурного розвитку енергетики України, ключових напрямів розвитку її паливно-енергетичного комплексу з урахуванням екологічних вимог, формування паливно-енергетичних балансів і оптимізації обсягів імпорту-експорту паливно-енергетичних ресурсів.

Системний аналіз

Системний аналіз та прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці, дослідження основних напрямів підвищення енергоефективності та енергозбереження, прогнозування та реалізація потенціалу енергозбереження.

Управління

Наукові основи управління енергетикою в нових економічних умовах, формування нормативно-правової бази та економічного середовища для функціонування і розвитку енергетики.

Пропозиції Інституту загальної енергетики НАН України
щодо відкриття з 2022 року нових наукових робіт за відомчою тематикою

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search